Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO

Szubińska 2
85-980 Bydgoszcz
Polska