Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Mickiewicza 61
27-600 Sandomierz
Polska