Komenda Wojewódzka Policji

Seminaryjska 12
25-372 Kielce
Polska