Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Kielcach

aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
25-314 Kielce
Polska