Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Prezydenta Stefana Artwińskiego 3
25-734 Kielce
Polska