Szkoła podstawowa nr 27 im. K. K. K. Baczyńskiego

Marszałkowska 96
25-549 Kielce
Polska